Operacja pn. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dachowej